Author name: Thi Duong

Trong suốt những năm tháng đại học, Thi Duong bắt đầu nhận ra một khía cạnh đặc biệt trong con người mình - một sự đam mê và tò mò sâu sắc về tình dục học. Thay vì e ngại và che giấu, Thi Duong quyết định theo đuổi và nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này, với mong muốn hiểu rõ hơn về bản thân và giúp đỡ người khác. Với Thi Duong, tình dục không chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ lành mạnh.

Scroll to Top